Lesaanbod2020-07-09T10:23:59+01:00

Theater-onderwijs

De TheaterSpeelPlaats (kortweg TSP) biedt wekelijks Theater-/Musical- lessen aan in groepsverband. De lestijden en de lesduur zijn afhankelijk van de leeftijd en ervaring van de cursist. Per les komen steeds minimaal twee disciplines (van de 3 namelijk: dans, zang, acteren) aan bod. Binnen deze 3 disciplines gaan we aan de slag met verschillende stijlen en technieken. Acteren maakt het belangrijkste deel uit van de lessen.

De groepsgrootte is maximaal 12 kinderen/jongeren in een lesgroep.

les indeling schooljaar 2020/2021

maandag:

15.15 tot 16.15 u. kinderen 6 t/m 10 jaar

16.15 tot 17.45 u. kinderen 12 t/m 15 jaar

vrijdag :

16.30 tot 17.45 u. kinderen 10 t/m 12 jaar

19.00 tot 20.30 u. 15+ Groep

De eerste twee lessen zijn gratis. Wel graag even aanmelden.

Kinderen 6-10 jaar

295,-per jaar
  • 60 minuten
  • Mogelijkheid tot betaling in 3 termijnen van € 99,-

Kinderen 10-12 jaar

310,-per jaar
  • 75 minuten
  • Mogelijkheid tot betaling in 3 termijnen van € 105,-

Jongeren 12-21 jaar

325,-per jaar
  • 90 minuten
  • Mogelijkheid tot betaling in 3 termijnen van € 110,-

Volwassenen 21+

380,-per jaar
  • 90 minuten
  • Mogelijkheid tot betaling in 3 termijnen van € 130,- (vanaf 21 jaar 21% BTW)

Gedurende een cursusjaar zijn er ten minste 34 les-momenten. Daar horen ook doorlopen en uitvoeringen bij.

Bovenstaande cursussen kunnen enkel starten bij voldoende aanmeldingen. Lesgelden kunnen indien gewenst ook in 3 termijnen worden betaald.

Indien een leerling later in het jaar instroomt is de ingangsdatum bepalend voor het lesgeld van dat cursusjaar. Inschrijving duurt altijd tot het einde van het cursusjaar tenzij specifiek anders overeengekomen.

Geen geld om mee te doen?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is om te sporten, muziek te maken, te dansen, schilderen, toneel te spelen of iets anders creatiefs te doen.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Informeer ook eens bij uw gemeentekantoor.