Wetenschappers zijn het erover eens:

“Muziek en beweging zijn goed voor de ontwikkeling van onze hersenen”

Kinderen ontwikkelen belangrijke delen van hun hersenen door het luisteren, maar vooral ook het maken van muziek! Dit besef is bij de meeste onderwijzers maar al te groot, helaas lijkt de onderwijsinspectie hier geen boodschap aan te hebben en rijst de vraag:

“Maar hoe dan?”

Het meest elementaire muziekinstrument heeft iedereen altijd bij zich: “De Stem” De kracht van de stem wordt nog al eens onderschat. Het is een krachtige tool die intonatie, emotie, ritmiek, harmonie, sfeer, klank en volume kan maken, en dan hebben we het nog niet gehad over woorden of tekst-inhoud.

Dat betekent dat als we meer zouden zingen, we intonatie, intentie, draagkracht, emotie, en dus ook empatie trainen. Door samen te zingen leren we verbinden en combineren zonder ook maar een leerboek op te pakken. In de klas wordt er van de kinderen vaak een terughoudendheid gevraagd als het gaat over stemgebruik. Begrijpelijk, maar ook heel erg jammer vinden wij.

“Als ik ergens mee zit moet ik even gaan lopen”

Het is onze persoonlijke ervaring dat je door te bewegen (lopen) vaak beter in staat bent complexe taken op te lossen. Leerkrachten in het basisonderwijs kennen dit fenomeen maar al te goed, er zijn genoeg kinderen die niet gemaakt lijken te zijn om de halve dag op een stoel te blijven zitten.

“Het is de hoogste tijd voor verandering”

Door Muziek, en vooral zingen, beweging, maar ook ervarend leren weer onderdeel te maken van het dagelijkse onderwijs geven we kinderen in de meest belangrijke tijd van hun ontwikkeling weer het zelfvertrouwen dat ze nu vaak moeten missen omdat ze, laten we eerlijk zijn, vooral bezig zijn met “presteren”

“Creatief denken is de allerbelangrijkste vaardigheid die we kinderen kunnen leren”

Geen mens weet immers hoe de maatschappij er over 20 of 30 jaar uitziet en welke vaardigheden dan echt worden gevraagd. Creatief denken is dan essentieel voor het aangaan van om het even welke uitdaging.

In de onderbouw is vaak nog wel wat aandacht voor muziek, dans of drama, maar vanaf de middenbouw verdwijnt dit veelal geheel naar de achtergrond. Tot het moment dat de leerlingen in groep 8 zitten en dan ineens een eindmusical moeten gaan uitvoeren.

“Het is niet meer dan logisch dat veel kinderen hier geen zin in hebben”

omdat er onvoldoende zelfvertrouwen en vaardigheid is opgebouwd. Hoewel de meeste kinderen er uiteindelijk wel plezier in hebben.

De TheaterSpeelPlaats wil graag een helpende hand bieden voor docenten of onderwijsinstellingen die graag wat praktische handvaten hebben om meer cultuur in de lessen te verwerken of graag hulp willen bij het begeleiden van bijvoorbeeld een musical project.

Neem gerust eens contact met ons op om van gedachte te wisselen. Dat doen we graag!